• Регистрација
Образовање ПДФ Штампа Ел. пошта

ГИМНАЗИЈА КАЛИНОВИК

alt

Адреса:

Шумадијска бб,

71230 Калиновик

А) Историјат

Дуга је и богата хроника догађаја који су се низали од постојања и почетка рада седње школе у Калиновику, још од далеке 1966. године.
Писани трагови који су постојали од почeтка рада ове школе нису могли одољети зубу времена, сачувати трагове прошлих генерација, већ су остали само они који се сјећају и причају како је то некад било.
Школа је од оснивања и почетка рада 1966. године радила као Истурено одјељење фочанске гимназије др Симо Милошевић.
1978. године формирана је као ООУР РО Средњошколског центра у Фочи, па све до 1986. године, пуних 8 година.
Од 1982. до 1986. године послове руководиоца обављала је проф. Зора Павловић. Послије осам година рада као ООУР-а поново је 1986. године постала Истурено одјељење Средњошколског центра у Фочи.

У том периоду постојала је :

 • гимназија,
 • економска – занимање економски техничар,
 • дрвно – прерађивачка -  занимање столар и дрвни техничар,
 • пољопривредно – ветеринарска и прехрамбено занимање – пољопривредни техничар,
 • машинство и обрада метала – занимање бравар,
 • трговачка – занимање трговац,
 • шумарска – занимање шумар.


Ратна дешавања од 1992. године, на подручју општине Калиновик нису затварали врата школе.
По први пут од свог постојања школа је постала самостална одлуком Владе РС број: 04/1-012-2-1520/09, од 24.08.2009. године. Из састава Средњошколског центра издваја се 01.01.2010. године.
Школа је јавна установа која обавља дјелатност од општег друштвеног интереса и има својства правног лица које стиче уписом у регистар.
Дјелатност школе је опште средње образовање.     
За директора школе изабран је проф. Гордан Зубац.
Укупно имамо 5 одјељења, која похађају 76 ученика.
Са осамостаљењем школе добили смо и 4 нова радна мјеста, што представља велики успјех.
Као самостална школа имали смо потребу за реконструкцијом зграде. Извршена је прерасподјела простора у згради тако да смо помоћу преграђивања простора направили информатички кабинет, библиотеку, још једну учионицу и двије канцеларије.

Б) Простор и опрема

Данас је то модерна школа која има, поред класичних учионица, и специјализоване кабинете:

 • кабинет за биологију,
 • кабинет за физику,
 • кабинет за информатику,
 • спортске терене,
 • фискултурну салу,
 • библиотеку са 1598 књига.


Школа располаже са 673 метара квадратних  затвореног пристора, и 2396 метара квадратних отвореног простора.

В) Ученици и запослени

Школу  школске године 2010/2011 похађа 76 ученика од првог до четвртог разреда средње школе, расподјељених у пет одјељења.У школи је запослено 22 радника од тога 14 професора и 6 ваннаставних радника и 2 приправника. Од 14 професора 4 професора  долазе из Фоче.
Дакле, школа има намјенски и функционални простор, савремену опрему и стручни кадар, али јој недостаје оно најважније – ученици.

Гордан Зубац,  директор
Данка Говедарица, секретар
Илија Сладоје, рачуновођа
Ранка Шкркар, педагог
Милица Бозало, психолог

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА ЉУТИЦА БОГДАН

alt


Основна школа у Калиновику почела је са радом далеке 1887. године. Први учитељ звао се Живојин Хрваћанин. Настава се изводила само за ученике од првог до четвртог разреда. Тих година школу је похађало око 100 ученика.

Почеткoм Првог свјетског рата школа прекида рад, да би поново почела радити 1916. године.Међутим, 1917.године, школа поново престаје са радом због појаве шпанске болести.
Између два свјетска рата школа ради под називом Народна основна школа ,,Љутица Богдан".Подаци из тог времена су веома скромни. Претпоставља се да је већина података из тог периода нестала у вихору рата.
Почетком Другог свјетског рата школа не ради, све до школске 1945./46. године када почиње њен интензиван развој, а школске 1952./53. године школа прераста у пуну основну - осмогодишњу школу.
Школске 1963./64. године рад школе се наставља у новој функционалној згради, опремљеној потребним училима и наставним средствима, обезбјеђује се  сталан  стручни кадар и отвара велики број подручних четвероразредних и осморазредних школа. У то вријеме школа је носила назив Основна школа ,,Миладин Радојевић".

Од школске 1992./93. године школа носи назив Основна школа ,,Љутица Богдан".
Школа располаже са 1324 метара квадратна учионичког простора и скоро 3000 метара квадратних затвореног школског простора. Данас је ово модерна школа која има, поред класичних учионица и специјализоване кабинете:

 • фоно лабораторију за учење страних језика
 • музички кабинет
 • кабинет са аудио-визуелним средствима
 • радионицу за ТО
 • кабинет за информатику
 • специјализовану учионицу за први разред
 • простор за предшколско образовање
 • библиотеку са преко 13.000 књига
 • фискултурну салу
 • спортске терене


У школи је запослено 28 радника и настава је углавном стручно заступљена. Данас школа има свега 136 ученика , сврстаних у одјељења од I до IX разреда.
На крају да поменемо да су у клупама ове школе, некада давно учили прва слова њени успјешни ђаци, касније познати културни и просвјетни радници, патриоте: први предсједник Академије наука РС, покојни академик Петар Мандић, познати пјесници Рајко Петров Ного, Ђорђо Сладоје и други.

 
Copyright © 2019. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.