• Регистрација
ПОПИС СТАНОВНИШТВА ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
четвртак, 04 јул 2013 07:12


На основу члана 26. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013.године (,,Службени гласник БиХ'', број, 10/12 и 18/13), чланал 7.став 2.тачка б. Закона о организацији и спровођењу пописа становништва, домаћинстава и станова 2013.године у Републици Српској (,,Службени гласник РС'', број 70/12 и 39/13), и тачке II Рјешења СО-е Калиновик о формирању пописне комисије општине Калиновик за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013.године, број 01-111-20/13 од 01. 07. 2013.године, Пописна комисија општине Калиновик, о б ј а в љ у ј е

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ И ПОПИСИВАЧЕ

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КАЛИНОВИК

Мијења се и допуњава текст Јавног позива Пописне комисије општине Калиновик под бројем 01-064-11/13 од 25.06.2013.године објављен на огласним таблама општине Калиновик,мјесних заједница и web страници општине у дјелу који се односи на:

РОК ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА

Пријаве за судјеловање у попису ће се запримати од 11.07. до 31.07. 2013.године,умјесто раније објављеног рока од 27.06.до 18.07.2013.године и

ПРАВО НА НАКНАДУ

Кандидати који буду обављали послове општинског инструктора остварују право на накнаду у износу од 75,00 КМ по једном пописивачу.

Кандидати који буду обављали послове пописивача остварују право на накнаду на основу броја пописних образаца и то:

-Урбано подручје: за П-1=1,75 КМ и П-2=1,75 КМ и

-Рурално подручје: за П-1=1;95 КМ и П-2=1,95 КМ.

Број:01-064-12/13

Датум:01.07.2013.године

К а л и н о в и к

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ Милинко Лаловић,с.р.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Ђорђе Сладоје,с.р.

 

 
Copyright © 2018. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.