• Регистрација
К О Н К У Р С за додјелу стипендија за академску-школску 2013/14 годину ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
петак, 22 новембар 2013 12:32


.На основу члана 17. Закона о студентском стандарду (,,Службени гласник Републике Српске'', број 34/08), члана 46.Статута општине Калиновик (,,Службени гласник општине Калиновик'', број 6/08-Пречишћени текст 1/12) и члана 16. Одлуке о додјели стипендија за академску-школску 2013/14 годину из буџета општине Калиновик, број 01-022-40/13 од 18.11.2013.године,Начелник општине Калиновик, расписује

К О Н К У Р С

за додјелу стипендија за академску-школску 2013/14 годину

из буџета општине Калиновик

За додјелу стипендија из буџета општине Калиновик за академску-школску 2013/14 годину могу конкурисати студенти,студенти апсолвенти и средњошколци са подручја општине Калиновик, који испуњавају сљедеће услове:

I-ОПШТИ УСЛОВИ

За додјелу стипендија студентима и средњошколцима са подручја општине Калиновик, су:

1. Да је пребивалиште студента и средњошколца пријављено на подручју

општине Калиновик најкраће 6 мјесеци у години подношења пријаве на конкурс,

2. Студенти прве године, из категорија:

- породице погинулог борца ВРС, породице РВИ од I-IV и породица

ЦЖР,

- породице без једног или оба родитеља,

- породице са четворо или више дјеце од којих је најмање троје на

редовном школовању и студенти из породица са троје и више дјеце од којих су три студента,

- ђак генерације, из претходне школске године Гимназије Калиновик.

3. Ученици другог и виших разреда средњих школа из породица погинулих

бораца ВРС, РВИ од I-IV и породица без једног или оба родитеља.

4. Остали студенти-студенти друге године и виших година студија,

5. Да нису обнављали ниједну годину студија, (континуитет студија), изузев

обнове једне студијске године у случајевима: теже болести студента, његе дјетета до године дана, одржавање трудноће и у другим оправданим случајевима,

6. Да не примају стипендију из других јавних извора финансирања,,

7. Да су редовни студенти првог циклуса студија студијских програма

високошколских установа, које се финансирају из буџета РС, Федерације БиХ, и

Републике Србије,за студијске програме који се не изводе у РС.

8. Да студенти завршне године на првом циклусу студија нису старији од 26

година живота, осим студената студија који трају пет или шест година који не могу бити старији од 28 година живота на првом циклусу студија.

II-ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За додјелу стипендија студентима и средњошколцима су:

- категорија успјешни талентовани студенти друге и виших година,

положени испит из претходних година са најмањом просјечном оцјеном од 8,00 и више,

- категорија остали студенти,уписана наредна студијска година и

- категорија средњошколци,одличан успјех средњошколцима из тачке I.3.у

претходној школској години,

III-ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати који конкуришу уз пријаву на конкурс дужни су доставити сљедећа документа /оригинали или овјерене копије/:

1. Извод из матичне књиге гођених,

2. Увјерење о пребивалишту кандидата из тачке I.1. општих услова,

3. Увјерење о уписаној години студија-сви студенти,са просјеком оцјена

студенти из тачке 1.4 општих услова и доказoм о континуитету студија и диплома

о завршеној средњој школи студенти из тачке 1.2.

4. Овјерена изјава да не прима стипендију од других јавних извора

финансирања,

5. Увјерење о признатом статусу-студенти из категорије /ППБ, РВИ од I-IV

категорије,породица ЦЖР и ђака генерације/,

6. Извод из матичних књига умрлих за студенте и средњошколце без једног

или оба родитеља,

7. Фотокопију текућег рачуна студента-средњошколца,

8. Кућна листа и

9. Посљедну платну листу запослених чланова домаћинства/посљедни чек од пензије и увјерење о незапослености.

10. Докази о губитку континуитета студија /студенти из тачке I.5.општих услова.

11. Прошлогодишњи стипендисти општине Калиновик, студенти,студенти

апсолвенти-средњошколци, који испуњавају услове за продужење стипендирања уз пријаву на конкурс прилажу:

- Увјерење о упису наредне студијске године и овјерену изјаву да не

примају стипендију из других јавних извора-студенти.

- Увјерење о уписаном разреду и свједочанство за претходну годину-

средњошколци.

IV-АДРЕСА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве сe могу доставити непосредно у пријемну кaнцеларију или поштом на адресу Општина Калиновик, Карађорђева бр. 37, 71230 Калиновик,с назнаком „Комисији за додјелу стипендија". Образац пријаве и образац изјаве могу се добити у шалтер-сали Општине.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на web старници општине и огласној табли општине.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Број: 02-67-58/13

Датум: 20. 11. 2013. год. НАЧЕЛНИК

Милева Комленовић,с.р.

 

 
Copyright © 2018. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.