• Регистрација
К О Н К У Р С ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
понедељак, 12 децембар 2011 13:29На основу члана 17. Закона о студентском стандарду (,,Службени гласник Републике Српске'', број 34/о8), члана 46.став 1.алинеја 5. Статута општине Калиновик (,,Службени гласник општине Калиновик'', број 6/08-пречишћени текст) и члана 16. Одлуке о додјели стипендија за академску-школску 2о011/12 годину из буџета општине Калиновик, број о1-122-64/11 од  06.12.2011.године,Начелник општине Калиновик, расписује

К О Н К У Р С 
за додјелу стипендија за академску-школску 2011/12 годину
из буџета општине Калиновик за додјелу стипендија из буџета општине Калиновик за академску-школску 2011/12.годину могу конкурисати студенти и средњошколци са подручја општине Калиновик,који испуњавају следеће услове:I-ОПШТИ УСЛОВИ
За додјелу стипендија студентима и средњошколцима са подручја општине Калиновик, су:
1.    Да је пребивалиште студента и средњошколца пријављено на подручју
Општине Калиновик најкраће 6 мјесеци у текућој години,
2.    Студенти прве године,из категорија:
-    породице погинулог борца ВРС,породице РВИ од прве
до четврте категорије и  породица ЦЖР,
-    породице без једног или оба родитеља,
-    породице са четворо или више дјеце од којих је најмање троје на
редовном школовању.
3.    Ученици другог и виших разреда средњих школа из породица погинулих
бораца ВРС,РВИ од прве до четврте категорије и породице без једног или оба родитеља.
4.    Остали студенти-студенти друге године и виших година студија,
5.    Да нису обнављали ниједну годину студија,
6.    Да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања,
7.    Да су редовни студенти првог циклуса студија студијских програма
високошколских  установа,које се финансирају из буџета РС, Федерације БиХ, и  Републике Србије.
8.    Да студенти завршне године на првом  циклусу студија нису старији од 27-29. година.    II-ПОСЕБНИ УСЛОВИ
За додјелу стипендија студентима и средњошколцима су:
-    за успјешне талентоване студенте треће и виших година, положен испит из
претходних година са најмањом просјечном оцјеном од 8,оо и више,
-    одличан успјех средњошколцима из тачке I.3.у претходној школској години.III-ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидати који конкуришу уз пријаву на конкурс дужни су доставити сљедећа документа /оригинали или овјерене копије/:
1.    Извод из матичне књиге гођених,
2.    Увјерење о пребивалишту кандидата из тачке I.1. општих услова,
3.    Увјерење о уписаној години студија-сви студенти,са просјеком оцјена студенти из тачке 1.4 општих услова и доказoм о континуитету студија и диплома о завршеној средњој школи студенти из тачке 1.2.
4.    Овјерена изјава да не прима стипендију од других јавних извора финансирања,
5.    Увјерење о признатом статусу /студенти из категорије ППБ, РВИ од прве
до четврте категорије и студенти из породица ЦЖР,
6.   Извод из матичних књига умрлих за студенте и средњошколце без једног или оба родитеља,
7.   Фотокопију текућег рачуна студента-средњошколца,
8.   Кућна листа и
9.   Докази о примањима чланова домаћинства студента-средњошколца:
-   Увјерење о просјеку плата за три задња мјесеца /запослени/,
-   Увјерење о просјеку пензија за три задња мјесеца /пензионери/,
-   Увјерење о незапослености /Биро рада/.
10. Прошлогодишњи стипендисти општине Калиновик,студенти-
средњошколци, који испуњавају услове за продужење стипендирања уз пријаву на конкурс прилажу:
- увјерење о упису наредне студијске године и овјерену изјаву да не примају стипендију  из других јавних извора-студенти.
- Увјерење о уписаном разреду и свједочанство за претходну годину – средњошколци.     IV-АДРЕСА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријаве сe могу  доставити непосредно у пријемну кaнцеларију или поштом на адресу Општина Калиновик, Карађорђева бр. 19, 7123о Калиновик,с назнаком „Комисији  за додјелу стипендија“. Образац пријаве и образац изјаве могу се добити у шалтер-сали Општине или преузети с web странице општине Калиновик.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу ,,Фокус'', а биће објављен и на огласној табли општине.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.Број: 02-67-66/11

Датум: 09. 12. 2011. год.                                  

НАЧЕЛНИК
Милева Комленовић

Преузми образац - Средњошколци

Преузми образац - Студенти

Последње ажурирано среда, 21 децембар 2011 08:45
 
Copyright © 2019. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.