• Регистрација
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ,,ЗАГОРЈЕ'' ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
среда, 22 април 2015 08:10

 Ловиште „Загорје“ је својим природним карактеристикама једно од оних ловишта, које својом разноврсношћу шумских терена, многобројним планинским пашњацима и ливадама и специфичним облицима кречњачког рељефа пружа јединствене услове за узгој разноврсне дивљачи, а тиме за угођај у лову и одмор у ловишту. Кроз цијелокупни период свога постојања ловиште је имало, и још увијек има, статус спортско-рекреационог ловишта. Корисник ловишта је дакле ловачко удружење „Загорје“ Калиновик, које је основано далеке 1950. године као ловачко друштво „Загорје“.

Ловиште „Загорје“ се налази у југоисточном дијелу БиХ у Републици Српској, а обухвата горњи и средњи ток ријеке Неретве до испод мјеста Улог. Смјештено је између планина: Зеленгора, Думошка планина, Црвањ, Височица, Трескавица и Јахорина. Има издужен облик, а протеже се од југа према сјеверу и сјевероистоку.

Цијелокупно ловиште се налази на подручју општине Калиновик, али не обухвата комплетну територију општине. Наиме на дијелу општине Калиновик установљена су посебна ловишта „Зеленгора“ и „Трескавица“.

Најнижу надморску висину ловиште има у средњем току ријеке Неретве, испод мјеста Улог - низ Неретву на граници са другим ентитетом. Ова најнижа надморска висина ловишта је на око 5 км од Улога и износи 500 м. Највиша надморска висина ловишта је на врху Лелије 2032 м, док од осталих виших врхова треба поменути: Маглај 1971 м, Дејена гл. 1809 м, Превија гл. 1820 м, Бјелитовица 1739 м, Мали Орловац 1719 м, Бистрик 1690 м, Ручник 1496 м и Крбљина Звијезда 1414 м. Просјечна надморска висина терена ловишта је око 1100 м што га сврстава у планинска ловишта.

Терен ловишта припада области Динарских планина, а основну матичну подлогу чине кречњаци. Само дио Мрежице (Варош) има силикатну подлогу. Планине су издигнуте, а ријеке Неретва и Добропољска ријека, као и већи потоци су дубоко усјечени и никада не пресушују.

На основу наведеног, може се извести закључак да је терен оцједит што повољно утиче на топлоту земљишта. Конфигурација терена омогућава дивљачи избор осојних и присојних страна и падина на кратком одстојању. Облици рељефа и надморска висина не представљају ни једној аутохтоној дивљачи просторно ограничење у изналажењу заклона, хране и воде.

Ловачко удружење „Загорје“ Калиновик је уписано у судски регистар удружења грађана у складу са Законом о удружењима и фондацијама са циљем да се кроз спортски лов бави узгојем, заштитом и кориштењем ловне дивљачи у складу са Законом о ловству и другим Законима и подзаконским актима.

Основна дјелатност ловачког удружења „Загорје“ Калиновик је:

- развој и унапријеђење ловства,

- узгој и заштита кориштења дивљачи путем спортског лова,

- повећање бројног стања дивљачи и повећање услова за опстанак,

- одржавање нормалног бројног стања штеточина,

- развијање и унапријеђење кинологије,

- стручно образовање и усавршавање кадрова у ловству.

Ловиште „Загорје“ општине Калиновик је пренесено на газдовање и управљање Ловачком удружењу „Загорје“ Калиновик.

Да би се успјешно могло вршити чување ловишта у сталном радном односу тренутно су запослена три професионална ловочувара.

Стручне послове обавља лице дипл. инж. шумарства волонтерски, а административне послове обавља технички секретар такође волонтерски.

Све остале послове обављају стручни кадрови - чланови удружења на аматерској основи.

 

                 ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ,,ЗАГОРЈЕ,,
                 Предсједник удружења: Слободан Ђорем
                 Телефон: 00387 (57) 623 619

Последње ажурирано петак, 29 мај 2015 11:59
 
Copyright © 2019. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.