• Регистрација
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПДФ Штампа Ел. пошта

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Име и презиме: Сладоје Ђорђе
Датум рођења: 15.06.1989
Образовање: дипломирани правник

Члан Савеза независних социјалдемократа

Ђорђе Сладоје рођен је 15.06.1989 године у Фочи. Основну школу завршио је 2004. године у Калиновику, а Гимназију 2008. године такође у Калиновику. Ове године је дипломирао на Правном факултету Универзитета у  Источном Сарајеву. Од 2011. предсједник је Oпштинског одбора младих социјалдемократа у Калиновику.

Предсједник Скупштине:
• Представља Скупштину општине
• Сазива сједницу Скупштине општине, предлаже дневни ред и предсједава сједницом
• Потписује акта која доноси Скупштина општине
• Стара се о остваривању јавности рада Скупштине општине
• Стара се о законитости рада скупштине општине и њених органа
• Стара се о примјени Статута  и Пословника Скупштине општине
• Стара се о остваривању права и дужности одборника

Телефон: +387 (0) 57/ 623-144
Фах:+387 (0) 57/ 623-335

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ


Име и презиме: Милинко Лаловић
Датум рођења:09.01.1959.
Образовање: ВСС (дипломирани правник)

• секретар Скупштине у сарадњи са предсјeдником Скупштине и Начелником општинe обавља стручне,организационе и друге послове  за потребе Скупштине општине,
•  одговара за законитост,благовременост и економичност извршавања послова из
надлежности Скупштине,
•  припрема сједнице СО-е,
•  прати реализацију закључака донешених на сједници,
•  учествује у припреми и изради анализа,информација и других материјала из области  Скупштинског система,
•  води секретарске послове радних тијела Скупштине,
•  врши припремање и израду Програма рада Скупштине и  праћење у извршењу тих програма,
•  врши послове протокола Скупштине,припрема прописе и друге акте за Начелника иСкупштину,
•  прикупља и повезује Скупштинске материјале,
•  главни је и одговорни уредник „Службеног гласника општине Калиновик“,
•  учествује са службеником за информисање у објави најзначајних материјала на ВЕБ сајту општине,
•  главни је кординатор у обављању послова и задатака Скупштине,начелника и Општинске административне службе,
•  обавља пособно послове из надлежности образовања,основног,
средњошколског  и високошколског,
•  води поступак за регулисање студентских кредита и других права из области студентског и ученичког стандарда,
•  обавља послове у вези  спровођења конкурса и огласа за пријем у радни однос у Општинској административној служби,
•  израђује нацрте свих рјешења из радног односа радника,
•  обавља послове пријаве и одјаве радника,издаје и овјерава здраствене књижице радника,
•  води евиденцију из области рада и радних односа,те у вези стим,по овлашћењу Начелника припрема и издаје увјерења,
•  обавља и друге послове у складу са Статутом општине и Пословником Скупштине општине.

Телефон: +387(0)57623131
Фах:  +387(0)57623335

 

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ

ОДБОРНИЦИ СНСД-а:

sladoje djordje

Ђорђе Сладоје

mirko

Мирко Бозало

galinac vanja

Вања Галинац

kenjic sanja

Сања Кењић

cana

Станко Бозало

elez zeljko

Жељко Елез
ОДБОРНИЦИ СДС-а:

dusko

Душко Станић

bilja

Биљана Велетић

dragan

Драган Церовина


ОДБОРНИК ДНС-а

nemaslike

Милорад Говедарица


ОДБОРНИК ПДП-а:

cupo2

Анђелко Сладоје


ОДБОРНИК СП РС
alt
 Драган Ждрале

ОДБОРНИК Еколошке партије

ognjenovi slavica 

Славица Огњеновић

СКУПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ

Скупштина образује као стална радна тијела следеће комисије:

1.   Комисија за избор и именовања,

2.   Комисија за статут и прописе,

3.   Комисија за буџет и финансије,

4.   Комисија за заштиту људских права и представке и притужбе грађана,

5.   Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима,

6.   Комисија за вјерска питања,

7.   Комисија за заштиту околине, културног и природног наслијеђа,

8.   Комисија за питања младих,

9.   Комисија за равноправност полова,

10. Комисија за спорт и културу,

11. Комисија за Етички кодекс,

12. Комисија за награде и признања,

13. Комисија за планирње општинског развоја.


 
Copyright © 2019. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.