• Регистрација
ОБРАСЦИ ПДФ Штампа Ел. пошта

Пријава на јавни конкурс за пријем приправника

Пријава на јавни конкурс

Пријава на интерни конкурс

ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ, ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Пољопривредна сагласност
Захтјев за издавање водопривредне сагласности
Захтјев за издавање водопривредне дозволе
Захтјев за издавање увјерења о урбаном подручју
Захтјев за издавање локацијских услова
Захтјев за издавање рјешења о одобрењу за грађење
Захтјев за издавање рјешења-продужетак рјешења за заузимање јавне површине за привремени објекат
Захтјев за издавање употребне дозволе за привремени објекат
Захтјев за издавање рјешења за санитарну сагласност

ОДСЈЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ,ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И САМОСТАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Кућна листа
Пуномоћ
Захтјев за издавање извода из МК
Захтјев за издавање одобрења за рад
Захтјев за привремену одјаву дјелатности
Захтјев за трајну одјаву дјелатности
Захтјев за издавање одобрења за вршење превоза за властите потребе
Захтјев за издавање увјерења о учешћу у рату
Захтјев за остваривање права на борачки додатак

 
Copyright © 2019. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.